Naši partneři:


artikul.cz, vyhledávač zboží a služeb zdarmaHodnocení obchodu na Zboží.cz

HyperZboží.cz NajduZboží.cz

NOVINKY

arr314.1.2021 - Novinka - Zajímavost - Kolo FELT JettyDnes jsme do e-shopu přidali jednu zajímavost: Kolo cruiser FELT Jetty. Kolo na pohodovou jízdu do... arr323.5.2020 - Nový vertikální stojan StabilusDnes jsme do e-shopu přidali nový vertikální stojan STABILUS. Stojan lze použít pro kola 26 -... arr34.11.2018 - Nový spojovatelný stojanDnes jsme do e-shopu přidali nový spojovatelný stojan. Stojany lze sestavovat do délky a počtu... arr33.11.2018 - Nové montážní stojany Super-BDnes jsme do e-shopu přidali nové montážní stojany Super-B. V nabídce jsou stojany Hobby, Profi i... arr317.4.2017 - Nový držák za pedál s opěrkou Dnes jsme do e-shopu přidali nový typ držáku kola za pedál. Je to ověřený držák kola za pedál,...

ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍReklamační řád

Úvodní ustanovení Reklamačního řádu

Tento "Reklamační řád" upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Milan Luňák, K Hvězdárně 1498/38, Hradec Králové, IČ:15590356, DIČ:CZ6602181355 (dále jen "Prodávající") a fyzickou či právnickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na adrese www.ulozkolo.cz. Internetový obchod se zabývá prodejem cyklistických potřeb a vybavení.


Reklamační řád internetového obchodu Uložkolo.cz

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícímu množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na níže uvedené adrese. Kupující zašle reklamované zboží zpět prodávajícímu . V reklamované zásilce musí být doklady o koupi. Kupující je povinen svojí reklamaci uplatnit písemně společně s reklamovaným zbožím. Prodávající se zavazuje vyjádřit k podané reklamaci bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30dnů od doručení reklamovaného zboží.

Záruka na námi prodávané zboží se poskytuje v délce 24 měsíců od data prodeje (pokud není uvedeno jinak) vyznačeného na daňovém dokladu.

Jako reklamaci nelze uznat např. mechanické poškození vzniklé při neodborné manipulaci, neodborné opravě atd.


Údaje o firmě - kontaktní adresa

Milan Luňák

K Hvězdárně 1498

500 08 Hradec Králové 8

Telefon: 607 647 707

IČ: 155 90 356

(Živnost.list evidován pod č.j.: HK-033215.1-FL; ev.č.: 360201-233412 Magistrátem Hradec Králové)

DIČ: CZ6602181355

(Vydal Finanční úřad v Hradci Králové pod č.j.: 228370/06/228900/8950

Banka: Česká spořitelna Hradec Králové

Čís.účtu: 0391198033/0800

IBAN: CZ48 0800 0000 0003 9119 8033

BIC: GIBACZPX

e-mail: ulozkolo@seznam.cz

http://www.ulozkolo.cz


Adresa pro zasílání zboží k reklamaci

Milan Luňák

K Hvězdárně 1498

500 08 Hradec Králové 8


Telefonické kontakty:

Reklamace: 606 902 078

Technické informace o zboží: 607 647 707

 

V Hradci Králové 20.12.2015

 

MDZmNTU5